Acil Yardım Ambulansı Nedir ?

Acil Yardım Ambulansı Nedir ?

Acil Yardım  Ambulansı ; Sağlık Bakanlığı’nın  belirlemiş olduğu  kriterler eşiğinde Ambulans Hizmetleri  Yönetmeliğine  uygun standart ve donanım da olan  Ambulanslardır..

Acil Yardım Ambulansları daha üst donanıma sahip olup içinde doktor veya paramedik , Acil Tıp Teknisyeni ve sürücüsü  olan bir ekip ile hareket eden ve her türlü acil vakaya müdahale edebilme yeteneğindeki ambulanslardır. Acil Yardım Ambulansları kırmızı şeritlidirler. Genelde müdahale gerektiren hastaların sağlık kuruluşlarına sevklerinde kullanılır. Acil yardım Ambulansıyla sevk gerektiren durumlar uluslararası 32 parametreyle belirtilmiştir. 

 Acil Yardım Ambulanslarında kimler görev yapar?

 Acil yardım ambulanslarında en az üç personelden oluşan bir ekip görev yapar. Ekipte en az bir hekim veya bir paramedik veya Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş modül eğitimlerini tamamlamış bir acil tıp teknisyeni ile diğer bir sağlık personeli ve bir şoför bulunur. Ambulansta sürücülük görevini öncelikle acil tıp teknisyeni veya zorunlu hallerde paramedik yürütebilir. Bu durumda şoför bulundurulmaz. Hekim bulundurulmayan acil yardım ambulanslarında hasta kabininde nakil esnasında hastaya müdahale etmek üzere görev yapan personelden en az biri paramedik olmalıdır. Hekim veya paramedik bulunmayan acil yardım ambulanslarında çalışacak acil tıp teknisyeni; temel modül, travma resüsitasyon, çocuklarda ileri yaşam desteği ve erişkin ileri yaşam desteği kurslarını başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmalıdır. 

#acilyardımambulansı #özelambulans #istanbulambulans #pendikambulans #kartalambulans #tuzlaambulans #trnambulans