Acil Durum Hizmetleri

Acil Durum Hizmetleri

 

Yaşadığımız her alanda travmalar, trafik kazaları, bilgisizlik ve bundan kaynaklanan cüret, iş kazası, ev kazası vb. gibi önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklar hastane öncesi sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın önemini vurgulamaktadır.

Acil Durum  Hizmetlerimizi Sağlık Bakanlığı’nın  belirlemiş olduğu  kriterler eşiğinde Ambulans Hizmetleri  Yönetmeliğine  uygun standartlarda olan  Acil  Yardım Ambulanslarımızla  gerçekleştirmekteyiz.

Acil Yardım Ambulansları daha üst donanıma sahip olup içinde doktor veya paramedik , Acil Tıp Teknisyeni ve sürücüsü  olan bir ekip ile hareket eden ve her türlü acil vakaya müdahale edebilme yeteneğindeki ambulanslardır. Acil Yardım Ambulansları kırmızı şeritlidirler. Genelde müdahale gerektiren hastaların sağlık kuruluşlarına sevklerinde kullanılır. Acil yardım Ambulansıyla sevk gerektiren durumlar uluslararası 32 parametreyle belirtilmiştir. 

Hizmetimizin iş akışı ise şu şekilde gerçekleşmektedir.   

0216 888 1 112 nolu telefonumuzdan dan tarafımıza ulaşan acil sağlık çağrısı çağrı  Merkezimizde görevli doktor, paramedik ve acil tıbbi teknisyenleri tarafından karşılanır.   Acil olan veya olmayan durumlarda yine Çağrı Merkezi çalışanlarımız  tarafından değerlendirilerek , mevcut sağlık problemi konusunda aydınlatıcı bilgi verilir ve yapılması gerekenler konusunda yönlendirilir. Ambulans hizmeti söz konusu ise  Acil Yardım Ambulansımız yönlendirilir.  

 

Vatandaşımız TRN Ambulans Servisine  ilk ulaştığı andan itibaren, bulunduğu yere iletilen acil  ve tam yoğun bakım donanımlı ambulans ile tedavisi tamamlanıncaya veya en uygun hastaneye nakli ve doktor ile buluşmasını takiben hastanedeki yatağına teslim edilinceye kadar sürer ve kişinin yakınlarının haberdar edilmesi ile sonuçlanır.

(TRN Ambulans Servisi  Acil Sağlık ambulansları, uluslararası standartlardaki donanımıyla doktor veya , Paramedik , Acil Tıp  teknisyeni ve ilkyardım eğitimi almış sürücüden oluşan bir ekiple hizmet vermektedir.)

Hastaya ulaşım esnasında tedavi kurumu (hastane vb.), ambulans, hasta yakını ve/veya doktoru arasında iletişim sağlanır. Hastanın durumu belli donanıma sahip bir hastanede çözülmesi gereken özel bir durumsa, çağrı merkezi  kanalıyla ulaştığı bilgiler ışığında hasta ve hasta yakınına bu konudaki alternatifleri sunar ve hastanın hastanedeki yerinin önceden hazırlanmasını sağlayarak, acil durumu bir hizmet bütünlüğü içinde yönetir.

Yetişkinler dışında yenidoğan bebek hastalarında acil ambulans ihtiyaçları aynı araçlar ile karşılanmaktadır. ( Küvoz Sedye Kullanılarak )

 

TRN Ambulans  Servisi  Bu hizmetleri  gerek  hem kendi çağrı  merkezi  gerekse iştirakimiz olan  TRN Assistance Çağrı  Merkezi ile koordineli olarak  hizmet vermektedir.